Kjøpsvilkår og leveringsbetingelser

 


Priser
Alle priser i nettbutikken er eks. mva. Vi tar forbehold om prisendringer grunnet valutakurser eller prisendring fra våre leverandører. Dette gjelder ikke ordrer som er bestilt.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Euklides side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Euklides ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet/ene ikke lenger er tilgjengelig. I tilfelle vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. 

Leveringstid
Alle varer som er på lager sendes fra oss innen 2-3 arbeidsdager. For bestillingsvarer er det normalt 4 - 6 uker leveringstid. Vi sender ut oppdatert ordrebekreftelse med bekreftet leveringstid fra produsentene.

Ordre leveres samlet med mindre annet er avtalt. Restordre ettersendes dersom det er lang leveringstid fra leverandør.

Fri ​levering fra første vare
Ingen frakt uansett hva du bestiller til adresse i Norge (gjelder ikke Jan Mayen og Svalbard - her vil det legges til spesifisert frakt etter avtale).

Forsendelse / leveranse
Varen leveres til oppgitt leveringsadresse, husk å legge inn telefonnummer slik at transportør får tak i deg ved levering. NB Ved levering til privat adresse må noen være hjemme for å motta levering. Dette skjer mellom 08.00 og 16.00, mandag til fredag. 

Ønsker dere montering så ta kontakt så hjelper vi dere!

Betalingsbetingelser
Vi sender faktura når varen er klar for levering fra vårt lager i Oslo og varene sendes så snart betaling er mottatt. Dersom dere ønsker kreditt / netto betaling på faktura så ta kontakt.

Skade ved transport
Mottar du varer med skade må̊ dette meldes fra til transportøren umiddelbart ved å påtegne direkte på fraktbrev. Ta i tillegg bilder og send til ordre@euklides.no og bruk ordrenummer som referanse. Beskriv synlige skader, både på emballasje og produkt. 

Angrerett
Angrerettloven gir deg som privatperson rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir Selgeren av leveransen melding om dette (angrefrist).

Ta kontakt med oss og informer om at du ønsker å benytte angreretten.

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten sammen med ordrebekreftelse, sendingsbekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert til Selger av produktet i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan Selgeren trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

Alle produkter skal leveres tilbake til Selgeren innen rimelig tid ved bruk av angreretten. 
Du har risikoen for transporten av varen tilbake til Selgeren.

Selgeren er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Hvis du uttrykkelig har valgt en spesiell frakt utover hva som er nødvendig for å frakte varen, skal dette betales av deg.

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at Selger har mottatt angremeldingen, men likevel ikke før 2 dager etter at Selgeren har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til Selger. 
Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasjen, sammen med utfylt angrerettskjema. Returen skal gjøres til Selger i samsvar med gjeldende vilkår. 

Etterbetalingen kommer til å skje til kunden gjennom den betalingsmetoden kunden brukte ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling av brukt betalingsmetode.  

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder ikke for følgende typer varer: polstrede møbler (alle møbler med en valgt tekstil).

Angreretten gjelder heller ikke når det for øvrig følger av loven. ​

Reklamasjon
For bedrifter og næringskjøp, gjelder Kjøpsloven.

Dersom du mottar en vare som er defekt må du innen rimelig tid, eller burde ha oppdaget det, gi beskjed at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Hvis du ikke reklamerer i tide tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Vi ønsker fornøyde kunder – så ikke nøl med å gi oss beskjed dersom du ønsker å reklamere på̊ en vare.

Pakker som ikke kan leveres
Dersom transportøren ikke får levert varen av årsaker som ikke er transportøren sitt ansvar kan det medføre gebyr for ekstra utkjøring. Gi beskjed i god tid dersom det ikke er mulig å levere til avtalt tidspunkt! .

Hjelp oss å bli enda bedre
Vi vil gjøre vårt beste for at du skal bli en fornøyd kunde. Har du spørsmål/kommentarer til vår webshop eller våre produkter så kontakt oss gjerne på telefon eller via kontaktskjema på nettsiden

--

Force majeur
Er Euklides AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Euklides AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.