Retur og reklamasjon

Dersom du mottar en vare som er defekt må du innen rimelig tid, eller burde ha oppdaget det, gi beskjed at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Hvis du ikke reklamerer i tide tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Vi ønsker fornøyde kunder – så ikke nøl med å gi oss beskjed dersom du ønsker å reklamere på̊ en vare.

All retur må avtales skriftlig med Euklides AS.

Forsendelsen må være forsvarlig emballert og returadresse er:

Relokator AS
Østre Akervei 95
0596 Oslo

 

Emballasjen må tydelig merkes med "RETUR + ordrenummer".