Slik går du frem

Euklides Herman Miller Zeph Coworking

Hvor skal vi begynne?

Usikker på hvor du skal begynne? Det er mange ting å ta hensyn til i en innredningsprosess. Vi har mange års erfaring med å lage gode kontormiljøer - og hjelper deg gjerne gjennom de ulike stegene.  

Kontakt oss for å sette opp et uforpliktende møte hvor vi sammen begynne med å kartlegge det følgende:

  • Eksisterende møbler
  • Lokaler, størrelse, lysforhold, farger.
  • Antall ansatte
  • Vekstplaner
  • Arbeidsmønstre

Neste steg er å skape en felles forståelse hvordan design og innredning kan bidra til å nå målene til din virksomhet - kortsiktig og langsiktig.

Sunn produktkultur

Hvordan uttrykker de fysiske omgivelsene og objektene du omgir deg med visjonen for virksomheten din?

Å ta på alvor de fysiske omgivelsene i din virksomhet er ikke bare økonomisk lønnsomt i det lange løp. Det gir også umiddelbare positive signal til ansatte, samarbeidspartnere og kunder. Å velge kvalitet er dessuten en av de beste garantiene for at ens valg også er miljømessig bærekraftig.

Vi hjelper deg å orientere deg i jungelen av produkter for å finne løsningene som ressonerer med akkurat din virksomhet. Ikke alle er klar over at det produseres utrolig mange fine møbler her i Norge og i nærområdet.

Hunter Lounge Chair

Hunter Lounge chair av Torjørn Afdal for Eikund

Hva kan bli med videre?

Trenger du overhode å kjøpe noe nytt?

Ofte finnes muligheter til å benytte eksisterende løsninger videre. Vi hjelper deg å se hva som kan gjøres med ressursene du allerede har.

Det kan handle om å trekke om eller rense eksisterende møbler, reparere møbler, bytte ødelagte bordplater. Med en egen Workshop Avdeling jobber vi tett med lokale designere og håndverkere og kan til og med tilby å redesigne objekter du allerede har.

Euklides Minus 2022 11 08 Euklides FEED22135

Minus stolen - utviklet for å være kanskje verdens mest mijløvennlige stol.

Ergonomi og forskningsbasert kontor

Hvordan komme seg rundt det faktumet at du ikke er laget for å sitte stille foran en PC 8 timer i strekk?

Ergonomi er en tverrfaglig vitenskaplig disiplin som tar for seg hvordan vi mennesker interagerer med omgivelsene våre med mål om å forbedre effektiviteten, helse og komfort i arbeidet.

I praksis sitter mange av oss imidlertid timesvis stille i løpet av en dag. Å legge opp til mer bevegelse på kontoret kan gjøre mye. I praksis er imidlertid riktig valg og bruk av av stol noe av det viktigste man kan gjøre for å få en bedre hverdag.

Vi jobber tett med Living Office som er et forskningsbasert rammeverk utviklet av amerikanske Herman Miller og som setter ergonomi inn en større kontekst.

2022 11 08 Euklides FEED22115 1