© 2018

LOGG INN

MINE SIDER       


OM OSS | REFERANSER | OM MILJØ
IN ENGLISH | OM Å HANDLE


Avansert

EUKLIDES AS

Telefon +47 22468140

Postadresse:
Postboks 2032 Grünerløkka
0505 Oslo

kontor@euklides.no
www.euklides.no

 
 
KLOK DESIGN OG MILJø

Som tilbydere og oppdragsgivere i bygge- og innnredningsbransjene er vi med på å forme  omgivelsene våre, med de lokale og globale implikasjoner det fører med seg. Selv om den enkeltes mulighet til å påvirke kan synes liten, er produktvalg en av de mest konkrete måtene enkeltaktører kan være med på å innvirke på utviklingen.

Et viktig mål for oss i Euklides er å fremme en sunn produktkultur gjennom å tilgjengeliggjøre produkter som bringer oss i retning av en klokere disponering av ressurser. 

I programmet Euklides Grønn Linje samler vi produkter som bidrar positivt i den retning.

Bærekraftig produksjon og prosjektgjennomføring er komplisert, med mange og av og til motstridende teorier. Her er noen av våre inspirasjonskilder.

Regnskogen
Argumentene er utallige for å gripe sjansen vi ennå har til å bevare de grønne lungene på jordkloden.

Som hovedregel tilbyr Euklides fra oktober 2011 ingen utemøbler i hardtre fra regnskogen - inkludert plantasjetre og FSC sertifisert tre.  Dette har vært en vanskelig beslutning, da det spesielt i utemøblerer vanskelig å finne gode alternativer til tropisk hardved. Så målet må være å tvinge frem design og produksjon av utemøbler som ikke benytter truede tresorter.

Det finnes også veldrevne plantasjer, men dessverre er enn så lenge merkeordningene så dårlige - og kontrollinstansene så svake at vi i samråd med Regnskogsfondet har valgt å fjerne alle hardtreprodukter fra sortementet.

+ Rainforest Alliance
+ Regnskogfondet

 


Buckminster Fuller
Oppfinner, futurist, vitenskapsmann, universalgeni, utopist. Buckys liv og arbeide er et sidespor i 1900-tallets arkitektur og design - og mer aktuelt og inspirerende enn noen gang.

Buckminster Fullers grunnideer dreier seg rundt en urokkelig tro på menneskets evne til å løse problemer, å benytte seg av naturens egne idéer og å tenke og handle stort.

+Who is Buckminster Fuller?
+Everything I know - video 

 Cradle to Cradle
"Less bad is no good". C2C har som mål å skape en fungerende industriell kultur ved å etterlikne naturens egne prosesser. Teknosfæren må spille på lag med biosfæren - og det er vi som må skape den symbiosen. En fantastisk interessant tilnærming - ambisiøs, enkel, udogmatisk og kanskje uunngåelig.
+Cradle to Cradle på Wikipedia
+Cradle to Cradle (bok)
+EPEA
+C2C på Designdagen i Oslo

 A Checklist for Sustainability
David Reports "Checklist for Sustainability" rapport stiller flere spørsmål enn den besvarer - noe som kanskje er en forutsetning for en helhetlig tilnærming til miljømessige spørsmål
+A checklist for SustainabilityEcobox
Norske Arkitekters Landsforbunds initiativ for å fremme bærekraftig byggeri - med publikasjonsdatabase, prosjektdatabase og et eget databaseprosjekt for bærekraftige materialer, Ecoprodukt. 
+Ecobox
+Ecobox publikasjonsdatabase 
+Ecobox prosjektdatabase
+Ecoprodukt

 

Svanemerket
Nordisk merkeordning som etter hvert også har flere og flere møbler på programmet. Mange av våre produsenter har sin produksjon andre steder hvor andre merkeordninger er mer aktuelle. Vi har inkludert et søk på www.euklides.no hvor du kan finne de svanemerkede produktene som vi har i sortementet.
+ Svanemerket

 

Grønn Hverdag
Guide til miljøvennlig, dyrevennlig og etisk forbruk.
+ Grønn Hverdag
 

 


24.08.2009 | N H | Tags: Grønn design |
Share

Arkiv
2017 (2 stk)
2015 (7 stk)
2014 (32 stk)
2013 (58 stk)
2012 (50 stk)
2011 (60 stk)
2010 (43 stk)
2009 (42 stk)
2007 (5 stk)

Siste poster
Ny Euklides Website på vei
Elementa & Massproductions prislister 2017
Elementa.no oppdatert
Stoler og lamper av tang
Gigantiske og udde møtebord
Suppekjøkken for veldedige prosjekter
Når kunnskap ikke leder til handling
Euklides & Elementa i Kirken
Herman Miller på norsk
Elementa.no navigerbar

Tags
Grønn design