Arbeidsrom

Hvordan jobber vi i fremtiden? Innsikter fra MillerKnoll

Mh pft oe1 workspace collection jpg rendition 1920 1920

Hvordan ser den fysiske arbeidsplassen ut i den kunstige intelligensens tidsalder?  

MillerKnoll Insight Series er en rekke med webinarer med ledende internasjonale eksperter og forskere innen utviklingen av fremtidens arbeidsmiljøer.

Webinarene dekker en rekke ulike temaer koblet til hvordan man skaper og drifter optimale arbeidsmiljøer og rom - fra ergonomi og integrasjon av teknologi til fleksible arbeidsplassløsninger.

Link til kommende eventer:

HM OE1 0671 2849 FC B G
Insight series

Flere artikler