Designkultur har alt å si

2022 11 08 Euklides FEED21824

Designkultur

Design- og produktkultur er begrep som for få år siden ble betraktet som overflatiske. De siste årene har det blitt stadig tydeligere at innredningen har alt å si for at bedrifter lykkes - nesten uansett bransje og størrelse. 

Først former vi bygningene våre, dernest former bygningene våre oss, heter det. Rommene vi oppholder oss i og objektene vi omgir oss med er direkte uttrykk for hvordan vi tenker og hvem vi er.

Møbler og innredning er et essensielle kulturelle uttrykk. Vi i Euklides brenner for god design og følger med på hva som skjer i feltet - og vi deler gjerne kunnskap og erfaringer.

Euklides Water colour sketch