Samtaler

Mycela - Oslos nye Mycelium Studio

NS Julie Hrncirova 2022 Mycela square


På en varm sommerdag besøkte vi Mycela, bestående av Maria Aaslund, Renée Isabel Jung og Sondre Eng i deres nye, fine lokaler på Tøyen i Oslo. Over kaffe og kanelsnurrer ble vi litt bedre kjent med studioet og fikk høre mer om konseptet bak Mycela Oslo.

Mycela Julie Hrncirova Toyen 3138

# Hei Mycela! Hvem er dere, og hva driver dere med?

Mycela —

Mycela er et Oslo-basert mycelium studio og lab grunnlagt i 2020. Ved å kombinere sopp mycelium og lokalt avfall utvikler vibiomaterial og design uten å gå på kompromiss med behovene til verken folk eller planeten vår. Som designere og produsenter er vi helt nødt til å reevaluere hele produksjonsprosessen. Vi må designe en ny material-forståelse som beveger seg bort fra utnyttelse av ikke-fornybare resurser og mot en fornybar tilværelse.

Mycela jobber med research og utvikling av mycelium teknologi, prototyper nye myceliums produkter og utfører oppdrag for kunder. Alle interiør objekter og alt romlig design er utviklet med en forståelse rundt vårt genetiske behov for kontakt med levende, naturlige omgivelser. Ved å oppdage og ta i bruk lokalt avfall fra både byen og jordbruket kan vi jobbe med et minimalt miljømessig fotavtrykk og sette prinsipper om sirkulært design ut i praksis. Mycelium material kan tilpasses en rekke ulike bruksområder i interiørdesign, arkitektur, urbant design og visuell kunst. All nåværende produksjon finner sted i vårt eget Mycelium studio+lab her i Oslo.

Mycela Julie Hrncirova Toyen 4025

# Hvorfor valgte dere mycelium som materiale?

Mycela —

Vi tror at naturen er vår beste lærer, som kan lede oss til en tilværelse av symbiose med miljøet. Svaret på mange av de moderne problemene vi står ovenfor, som klimaforandringer, forurensning og utnyttelse av mennesker og dyr ligger foran føttene våre, i jorden hvor man finner vår største allierte - soppen!

Mycela utvikler nye biomaterialer ved å kombinere mycelium (rotstrukturen til sopp) og lokalt bio-avfall for å gro bedre alternativer til materialer med høy miljømessig avtrykk. Mycelium oppfører seg som et naturlig lim som binder avfallsprodukter sammen gjennom vekstprosessen. Dette resulterer i et karbonnegativt, giftfritt og 100% naturlig materiale basert på sirkulære prinsipper. Ved å bruke levende organismer, som sopp, kan vi transformere ubrukte resurser som avfall fra jordbruk, trevirke industrien og bymiljøet i et re-generativt materiale.

— Svaret på mange av de moderne problemene vi står ovenfor, som klimaforandringer, forurensning og utnyttelse av mennesker og dyr ligger foran føttene våre, i jorden hvor man finner vår største allierte - soppen!
Mycela
Mycela Julie Hrncirova Toyen 3968 2

# Hva er de neste stegene for Mycela?

Mycela —

Vi jobber med et finansiert prosjekt for å videreutvikle egenskapene i mycelium som materiale. Dette innebærer lab-testing hvor vi tester ut forskjellige kombinasjoner av sopp og bio-avfall. Soppene vi bruker kalles nedbrytere da de trives best på døde organismer. Ulike typer tre og strå testes også for å se hva som er den optimale energikilden til soppen. Om det vokser bra vil mycelium binde massen sammen og skape et solid materiale. Det beste utvalget av materialet går så til ekstern testing for å se til at det innehar de egenskapene vi streber etter å oppnå.

Foreløpig testing av mycelium materialet viser at det er naturlig lydabsorberende, isolerende og vannavstøtende. Det er også bemerkelsesverdig lett og brannavstøtende til tross for det høye innholdet av trevirke. Siden materialet har gått gjennom en naturlig, biologisk prosess har vært emne en distinkt estetikk. Mycelium materialet kan se ut som hvit velur, eller ligne mørk travertine stein. Resultatet avhenger av hvordan vekstprosessen er kontrollert, og av størrelsesforholdet mellom sopp og avfall.

Mycela Julie Hrncirova Toyen 3953

Mycelium materialet er totalt unikt og foreløpig forholdsvis lite utforsket i en design kontekst. Vi jobber derfor med designere og arkitekter for å identifisere bruksområder. For tiden jobber vi med prototyping av funksjonelle interiør løsninger med mål om å gjøre dem kommersielt tilgjengelige i løpet av de neste årene. Vi jobber også med prosjekter hvor myceliummaterialet brukes som et funksjonelt, bærekraftig og dekorativt element som er med på å starte samtalen om soppens forunderlige verden.

Mycelium kan formes skulpturelt, bli til veggpanel eller spesifikke interiørobjekt for kontorer, butikklokaler, restauranter eller andre lokasjoner hvor du ønsker å ta et standpunkt med bruk av regenerativt og bærekraftig design. Energien vår er fokusert på å utvikle sirkulære designløsninger som tilpasser seg behov i stadig endring. Vi tror at sopp er fremtiden!

Flere artikler