YiBrick murstein

Yi Brick Porous 2

Om materialet

Yi Design Group tilbyr resirkulerte keramiske fliser og bidrar til å finne ny bruk for Kinas overveldende mengder av keramisk avfall.

Hvert år produserer Kina 18 millioner tonn keramisk avfall som i all hovedsak graves ned eller dumpes ulovlig. Yi Design Groups prosess starter med å samle avfallet og å samarbeide med lokale produsenter for å sortere og fjerne deres avfall. De har så utviklet en ny metode for å binde det keramiske avfallet og skaper i dag vakre produkter med lavere karbon avtrykk enn tradisjonelle byggematerialer. Også avløpsvann og finstøv fra knusing av råvareavfallet blir gjenbrukt i produksjonen av materialene. Blant produktene de har høstet mest anerkjennelse for er Permeabel YiBrick - en porøs murstein laget av resirkulert keramisk avfall. Produktet har blant annet blitt short-listed for Dezeen Awards for innovative materialer.

Foto: YiDesign

Les mer om YiBrick her!

Farger

YiBrick Standard
YiBrick Standard
Dezeen award permeable brick yidesign darker copy scaled qe5obbhnar21vmoqv673xqdc9rjeoazuo3zmb88d1c
Yi Brick Porous
114735
114779
Dezeen award permeable brick yidesign darker copy scaled qe5obbhnar21vmoqv673xqdc9rjeoazuo3zmb88d1c
Yi Brick Porous
114735
114779
Dezeen award permeable brick yidesign darker copy scaled qe5obbhnar21vmoqv673xqdc9rjeoazuo3zmb88d1c
Yi Brick Porous
114735
114779
Dezeen award permeable brick yidesign darker copy scaled qe5obbhnar21vmoqv673xqdc9rjeoazuo3zmb88d1c
Yi Brick Porous
114735
114779
Dezeen award permeable brick yidesign darker copy scaled qe5obbhnar21vmoqv673xqdc9rjeoazuo3zmb88d1c
Yi Brick Porous
114735
114779
Dezeen award permeable brick yidesign darker copy scaled qe5obbhnar21vmoqv673xqdc9rjeoazuo3zmb88d1c
Yi Brick Porous
114735
114779
Dezeen award permeable brick yidesign darker copy scaled qe5obbhnar21vmoqv673xqdc9rjeoazuo3zmb88d1c
Yi Brick Porous
114735
114779
Dezeen award permeable brick yidesign darker copy scaled qe5obbhnar21vmoqv673xqdc9rjeoazuo3zmb88d1c
Yi Brick Porous
114735
114779
Dezeen award permeable brick yidesign darker copy scaled qe5obbhnar21vmoqv673xqdc9rjeoazuo3zmb88d1c
Yi Brick Porous
114735
114779
Dezeen award permeable brick yidesign darker copy scaled qe5obbhnar21vmoqv673xqdc9rjeoazuo3zmb88d1c
Yi Brick Porous
114735
114779

Andre materialer