Produkter

Aeron Ocean-Bound Plastic

Herman Miller har vært med på å etablere NextWave Plastics - en samling bedrifter og organisasjoner som utvikler det første globale nettverket for innsamling, resirkulering og distribusjon av havbundet plast. 

Ved å ta i bruk stadig større mengder av dette i produktene sine, bidrar NextWave og Herman Miller til å redusere mengden plastavfall i havet.

Lær mer om hvordan Herman MIller og NextWave Plastics jobber:

It abt ocean bound plastic 01

Ut fra nåværende tall beregner Herman Miller at deres arbeid vil hente ut 234 tonn havbundet plast per år (omtrent 23 millioner plastflasker). Etterhvert som logistikkjeden forbedres og man lærer mer om hvordan man utnytter materialet, vil man kunne integrere det i stadig flere produkter og mengden man henter ut per år forventes å øke.

It abt ocean bound plastic 02
It abt ocean bound plastic 03
It abt ocean bound plastic 04 jpg rendition 1280 1280

Produktene nedenfor er nå tilgjengelige med havbundet plast.

Flere artikler