Arbeidsrom

Hvordan jobber vi i fremtiden? Innsikter fra MillerKnoll

39887b 6aa2a6e6afc44d408ace3ae102a94d1emv2

Hvordan ser den fysiske arbeidsplassen ut i den kunstige intelligensens tidsalder?  

MillerKnoll Insight Series er en rekke med webinarer med ledende internasjonale eksperter og forskere innen utviklingen av fremtidens arbeidsmiljøer.

Webinarene dekker en rekke ulike temaer rundt optimalisering av arbeidsrom - fra ergonomi og integrasjon av teknologi til fleksible arbeidsplassløsninger - og nye hybride arbeidsformer.

Mh pft oe1 workspace collection jpg rendition 1920 1920

Flere artikler