Produkter

OE1 av Sam Hecht and Kim Colin

Euklides portrait gerhardt kellerman01 1920x1080

I arbeidet med designet av OE1 endret Sam Hecht og Kim Colin den tradisjonelle systemtilnærmingen til kontormøbler. I prosessen skapte de en smidig møbelkolleksjon som er aksjonsorientert i en verden der arbeidsplassen får nye definisjoner og utfordringer.

— Det er faktisk veldig, veldig vanskelig å designe grunnleggende ting uten å selv oppleve problemene og utfordringene først.
Kim Colin
Euklides Herman Miller OE1 Design Story 02

Designarbeidet med OE1 begynte på en uvanlig måte for Sam Hecht og Kim Colin.
Deres firma, Industrial Facility, har jobbet med Herman Miller på mange designprosjekter gjennom årene. Men i dette tilfellet "ble det et oppdrag for oss hvor vi ikke skulle være designerne," forklarer Hecht, "men hvor vi skulle lage en platform slik at hvem som helst som skulle designe sitt eget prosjekt."

Til å begynne med reiste de rundt i verden og utforsket den nåværende bruken av kontormøbler og arbeidsplassen. Det de oppdaget pekte på begrensninger i det tradisjonelle kontormøbelsystemet. "Selskapene ønsker mer av sin egen identitet," husker Hecht. "De vil plukke og velge. De vil også tilpasse tingene de bruker slik at de reflekterer deres spesielle identitet."

Designerne brukte ett år på å undersøke og utvikle prosjektbeskrivelsen samtidig som de utvidet listen over aktører de intervjuet til å inkludere hele bransjen: produsenter, forhandlere, arkitekter og designere, installatører, eiendomsmeglere og kunder og sluttbrukere.

Euklides Herman Miller OE1 Design Story Workbook02
Euklides Herman Miller OE1 Design Story Workbook01

"Vi la merke til at dag én er møblene installert, og på dag to trenger tingene å endres," sier Hecht. "Og når du zoomer ut til et makroperspektiv, innser du den eksponentielle endringen innen selskapene." Colin legger til at det ikke bare er mengden av endringer, men hastigheten de skjer.

Smidighet og evnen til å svare på rask endring kom frem som en viktig faktor. Duoen utforsket hvordan de kunne produsere noe som var nyttig og fleksibelt - en produktlinje som tilbyr tilstrekkelig valg og som er kompatibel med eksisterende møbler.

Da oppdagelsesferden ble til et faktisk designprosjekt, var én ting sikker: OE1 ville ikke være et tradisjonelt "system"-basert produkt. "Det er mer som å plukke og velge," sier Hecht. "Alt har en samtale med hverandre, og samtalen er sunn."

Euklides Herman Miller OE1 Design Story Workbook04
Euklides Herman Miller OE1 Design Story Workbook03

Hecht og Colin visste at OE1 måtte tjene behovene på flere nivåer: organisasjonen, fasiliteten og den enkelte. Og et system som passer alle kunne ikke gjøre det siden moderne organisasjoner har utfordringer som eiendomspress, mobilitet og skalering.

"Det vi gjør med OE1 er at vi evaluerer på nytt hva et møbelsystem er ved å sørge for at hvert produkt ikke er avhengig av et annet for å fungere, selv om de kan jobbe sammen," sier Hecht. Colin utdyper, "OE1 er designet for å 'jobbe med' seg selv eller ved siden av andre produkter, i eksisterende landskap."

— "OE1 spiller ikke etter systemregler. Det har revet opp regelboken på en måte. Det spiller etter andre regler."
Sam Hecht
Thumbnail02

Flere artikler